You are here: Home » Server » Seznam stavových kódů HTTP

Seznam stavových kódů HTTP

Pokud se váš prohlížeč anebo skript na něco zeptá cílového serveru, v hlavičce odpovědi dostane stavový kód. Tento kód je důležitý, protože vás informuje co se vlastně s požadavkem stalo. Ovšem to se týká převážně programátorů. Většina lidí se stavovými kódy setká v případě, že mají nějaký problém. Přitom právě na základě stavových kódů můžeme najít řešení.

Následující stavové kódy jsou nejpoužívanější.

200 – OK – je nejčastější odpovědí serveru. Znamená všechno je v pořádku. Na základě použité metody (GET aneb POST) pak pošle odpověď. Tento stavový kód využívají služby na sledování dostupnosti. Pokud jej dostanou ohodnotí test jako úspěšný.

301 – Moved permanently – obsah byl přesunut na jiné místo. Prohlížeč na toto reaguje přesměrováním. Dojde k přepsání adresy a načtení nového obsahu. Přesměrování 301 je nejčastěji používá u obsahu, který byl přesunut na jinou doménu anebo u přesměrování verze domény s www na variantu bez www (popřípadě obráceně).

Přeštěte si   Dvoufaktorová autentizace pro WordPress trochu jinak

302 – Found – tento stavový kód je také někdy označován jako Moved temporary – neboli přesunuto dočasně, což platilo pro HTTP/1.0 specifikovaném v RFC 1945. Většina prohlížečů se tohoto také drží a dojde k přesměrování.

303 – See Other – byl uveden v HTTP/1.1 ve specifikaci RFC 2616. V podstatě nahradil původní 302 Moved temporary. Rozdíl je v tom, že na nové adrese lze najít odpověď pomocí metody GET.

307 – Temporary Redirect – taktéž byl uveden s HTTP 1.1 podle specifikace 2616. Jedná se o variantu přesměrování, kdy se však na novou adresu má znovu použít původní metoda. Tedy pokud se použila POST, má se použít znovu.

403 – Forbidden – server takto odpoví, pokud se požadavek směřuje na soubor či adresář, ke kterému nemá přístup. Například pokud si administrátor chce omezit soubory s administrací v určitém adresáři, může do .htaccess dát zákaz všem dotazům mimo jeho IP adresu. Server pak bude vracet 403 pro ostatní IP adresy.

Přeštěte si   Konstanty ve wp-config.php

404 – Not found – Stránka nenalezena. Využívá se hojně pokud server nedokáže najít stránku. Pozor přemíra chyb 404 na webu, může vést k penalizaci ze strany vyhledávačů. Dříve funkční stránky 404 jsou také postupně deindexovány vyhledávači.

410 – Gone – Označuje stránku, která byla záměrně odstraněna. Na rozdíl od 404 říkáme návštěvníkovi, že se nejedná o chybu ale úmysl. Vyhledávače si také z tohoto kódu odvozují, že má být obsah odstraněn z jejich indexu. Pro většinu vyhledávačů, včetně Seznam.cz a Google, je tato metoda nejrychlejším způsobem jak dostat výsledky pryč z jejich indexu.

500 – Internal Server Error – Značí nespecifikovanou chybu na serveru. Ve většině případů se jedná o problém se souborem .htaccess, který obsahuje chybu. Pokud je .htaccess neaktivní (smazaný) může to znamenat problém poskytovatele hostingu.

Přeštěte si   HostPress alternativa k cPanel a Plesk s rozhraním WordPress

502 – Bad Gateway – Problém je na straně serveru. Z pohledu zákazníka hostingu se většinou jedná o chybu v infrastruktuře, kde je propojeno více serverů a navzájem si nerozuměli. Kontaktujte technika a nahlaste chybu.

503 – Service Unavailable – Server je nedostupný. Způsobeno většinou přetížením či vyčerpáním přidělených zdrojů. Pokud se nejedná například o DoS útok anebo velkou návštěvnost, je třeba optimalizovat skripty. Je také možné, že se něco zacyklovalo, zpracovává se velké množství dat apod.

504 – Gateway Timeout – Opět problém složitější infrastruktury. Zjednodušeně servery vepředu nestíhají ty vzadu. V důsledku je třeba něco doladit, posílit. Pokud se bude chyba objevovat pravidelně změňte poskytovatele hostingu.

Share Button

Programuju v PHP už několik let spíše pro zábavu. Baví mě WordPress, protože tak lenivým lidem jako jsem já ušetří spoustu času. A rád sbírám reklamní flash disky. Tento blog používám pro utřídění myšlenek.

http://n-host.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *