You are here: Home » Server » Seznam stavových kódů HTTP

Seznam stavových kódů HTTP

Pokud se váš prohlížeč anebo skript na něco zeptá cílového serveru, v hlavičce odpovědi dostane stavový kód. Tento kód je důležitý, protože vás informuje co se vlastně s požadavkem stalo. Ovšem to se týká převážně programátorů. Většina lidí se stavovými kódy setká v případě, že mají nějaký problém. Přitom právě na základě stavových kódů můžeme najít řešení.

Následující stavové kódy jsou nejpoužívanější.

200 – OK – je nejčastější odpovědí serveru. Znamená všechno je v pořádku. Na základě použité metody (GET aneb POST) pak pošle odpověď. Tento stavový kód využívají služby na sledování dostupnosti. Pokud jej dostanou ohodnotí test jako úspěšný.

301 – Moved permanently – obsah byl přesunut na jiné místo. Prohlížeč na toto reaguje přesměrováním. Dojde k přepsání adresy a načtení nového obsahu. Přesměrování 301 je nejčastěji používá u obsahu, který byl přesunut na jinou doménu anebo u přesměrování verze domény s www na variantu bez www (popřípadě obráceně).

Přeštěte si   Dvoufaktorová autentizace pro WordPress trochu jinak

302 – Found – tento stavový kód je také někdy označován jako Moved temporary – neboli přesunuto dočasně, což platilo pro HTTP/1.0 specifikovaném v RFC 1945. Většina prohlížečů se tohoto také drží a dojde k přesměrování.

303 – See Other – byl uveden v HTTP/1.1 ve specifikaci RFC 2616. V podstatě nahradil původní 302 Moved temporary. Rozdíl je v tom, že na nové adrese lze najít odpověď pomocí metody GET.

307 – Temporary Redirect – taktéž byl uveden s HTTP 1.1 podle specifikace 2616. Jedná se o variantu přesměrování, kdy se však na novou adresu má znovu použít původní metoda. Tedy pokud se použila POST, má se použít znovu.

403 – Forbidden – server takto odpoví, pokud se požadavek směřuje na soubor či adresář, ke kterému nemá přístup. Například pokud si administrátor chce omezit soubory s administrací v určitém adresáři, může do .htaccess dát zákaz všem dotazům mimo jeho IP adresu. Server pak bude vracet 403 pro ostatní IP adresy.

Přeštěte si   Jak otestovat web před nasměrováním domény

404 – Not found – Stránka nenalezena. Využívá se hojně pokud server nedokáže najít stránku. Pozor přemíra chyb 404 na webu, může vést k penalizaci ze strany vyhledávačů. Dříve funkční stránky 404 jsou také postupně deindexovány vyhledávači.

410 – Gone – Označuje stránku, která byla záměrně odstraněna. Na rozdíl od 404 říkáme návštěvníkovi, že se nejedná o chybu ale úmysl. Vyhledávače si také z tohoto kódu odvozují, že má být obsah odstraněn z jejich indexu. Pro většinu vyhledávačů, včetně Seznam.cz a Google, je tato metoda nejrychlejším způsobem jak dostat výsledky pryč z jejich indexu.

500 – Internal Server Error – Značí nespecifikovanou chybu na serveru. Ve většině případů se jedná o problém se souborem .htaccess, který obsahuje chybu. Pokud je .htaccess neaktivní (smazaný) může to znamenat problém poskytovatele hostingu.

Přeštěte si   První pomoc při Syntax WordPress Error

502 – Bad Gateway – Problém je na straně serveru. Z pohledu zákazníka hostingu se většinou jedná o chybu v infrastruktuře, kde je propojeno více serverů a navzájem si nerozuměli. Kontaktujte technika a nahlaste chybu.

503 – Service Unavailable – Server je nedostupný. Způsobeno většinou přetížením či vyčerpáním přidělených zdrojů. Pokud se nejedná například o DoS útok anebo velkou návštěvnost, je třeba optimalizovat skripty. Je také možné, že se něco zacyklovalo, zpracovává se velké množství dat apod.

504 – Gateway Timeout – Opět problém složitější infrastruktury. Zjednodušeně servery vepředu nestíhají ty vzadu. V důsledku je třeba něco doladit, posílit. Pokud se bude chyba objevovat pravidelně změňte poskytovatele hostingu.

Share Button

Programuju v PHP už několik let spíše pro zábavu. Baví mě WordPress, protože tak lenivým lidem jako jsem já ušetří spoustu času. A rád sbírám reklamní flash disky. Tento blog používám pro utřídění myšlenek.

http://n-host.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *