You are here: Home » WordPress » Jak probíhá vývoj WordPress

Jak probíhá vývoj WordPress

WordPress je momentálně s přehledem nejpoužívanější redakční systém na světě. Pohání téměř 24 % deseti milionů nejnavštěvovanějších webů. Z celkového koláče redakčních systémů si ukousl momentálně 60 procent. Takovéhoto úspěchu dosáhl jen díky komunitě vývojářů, kteří mu věnují velké množství svého času.

Vedoucí tým vývoje jádra WordPress

Vedoucí tým vývoje jádra WordPress (anglicky The WordPress Core Leadership Team, dále TWCLT), který vyvíjí samotné jádro WordPress označuje sám sebe za meritokracii. To je ideologické uspořádání, kde jsou jednotlivý členové hodnoceni na základě schopností a osobního výkonu, který vede k prosperitě projektu. TWCLT rozhoduje o všech aspektech projektu. Nejen vývoji ale i podobě WordPress.org a inciciativách komunity.

TWCLT se skládá ze zakladatele WordPress, kterým je Matt Mullenweg, pěti vedoucích vývojářů a více jak desítky klíčových vývojářů s permanentním přístupem. Tito vývojáři mají mají absolutní slovo při rozhodnutí o technických aspektech a vedou diskuze o podobě WordPress a implementaci.

Přeštěte si   Podpora pro WordPress

WordPress má stovky dalších vývojářů, kteří na projektu pracují anebo pracovali. V případě potřeby je možné tyto veterány kdykoliv povolat. Dále jsou tu stovky dobrovolníků, kteří při vývoji a testování aktivně pomáhají.

Verzování WordPress

Hlavní (major) verze WordPress určují dvě úvodní čísla. Například 2.0, 3.1 anebo 4.1. Neexistuje nic jako WordPress 3 anebo WordPress 4. Vždy se na major hlavní verze odkazuje pomocí dvojčíslí – například WordPress 4.1.

Hlavní verze přidávají nové nástroje pro uživatele a pro vývojáře další API. Na rozdíl od běžných zvyklostí ve světě vývoje software, u WordPress hlavní verze vždy podporují i verze předchozí. Kód musí být kompatibilní se staršími verzemi. Účelem je hlavně nabídnout pohodlnou migraci pro uživatele i vývojáře.

Přeštěte si   Automatické aktualizace je třeba hlídat

Menší (minor) verze jsou označovány třetím číslem, například 3.8.1. Jejích úkolem je odstranění chyb a bezpečnostních slabin.

Vývojový cyklus WordPress

Hlavní verze jsou vypouštěny každých 4 – 5 měsíců a prochází pěti fázemí.

  1. Plánování – TWCLT tým se sejde na Slack v místnosti #core a diskutují o nadcházející verzi. Rozdělí si úkoly. Do diskuze se zapojují i přispěvatelé a další vývojáři, kteří mohou mít připomínky.
  2. Vývoj – Začíná vývoj. Členům TWCLT jsou rozděleni jako vedoucí týmů, které si sami složí. Začíná vývoj a každý pracuje na svém úkolu. Jsou pořádané pravidelné chaty o pokroku vývoje.
  3. Beta – Je vypuštěna beta verze. Beta testeři se pustí do hledání chyb a zranitelností. V této fázi už neprobíhá další vývoj, pouze se opravuje. Vývojáři pluginů a šablon jsou vyzvání, aby své produkty otestovali.
  4. Finální verze (Release Candidate) – Všechen vývoj je zastaven. Probíhá překládání řetězců a další práce, které nevyžadují zásah do kódu.
  5. Vypuštění finální verze – Všem administrátorům WordPress se zobrazí na nástěnce, že je k dispozici nová verze. Stačí už jen kliknout.
Share Button

Programuju v PHP už několik let spíše pro zábavu. Baví mě WordPress, protože tak lenivým lidem jako jsem já ušetří spoustu času. A rád sbírám reklamní flash disky. Tento blog používám pro utřídění myšlenek.

http://n-host.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *